Здобувачам освіти

       Конспекти уроків для учнів по розділам:
Розділ І "Правові та організаційні основи охорони  праці"  
Розділ ІІ "Основи безпеки праці в галузі"
Розділ ІІІ  "Основи електробезпеки"
Розділ ІУ " Основи пожежної безпеки"
Розділ У "Основи гігієни праці"
Розділ УІ "Надання домедичної допомоги при нещасних
                 випадках"
  
      Питання  для перевірки знань по розділам
Розділ І "Правові та організаційні основи охорони праці"
Розділ ІІ "Основи безпеки праці в галузі"                               
Розділ ІІІ  "Основи електробезпеки"
Розділ ІУ " Основи пожежної безпеки"
Розділ У "Основи гігієни праці"
Розділ УІ "Надання домедичної допомоги при 
                   нещасних випадках                            
     Тести для перевірки знань
Перевірте себе по тестах різного рівня знаньТести 
Виконайте підсумковий Тест-вікторину